Nyttig informasjon angående oppstart

Du har sikkert mange spørsmål angående virksomhetsoverdragelsen. Her finner du svar på de viktigste spørsmålene og denne siden blir oppdatert med mer informasjon etter hvert.

 

 

(sist oppdatert: 5.7.2019)

Hvordan er prosessen med virksomhetsover-dragelse?

I utgangspunktet blir alle faste ansatte virksomhetsoverdratt fra og med 28. juni 2020. Reservasjonsfrist for ansatte i Norgesbuss er 1.12.2019 og for ansatte i Vy Buss er 15.12.2019 og prosessen med å reservere seg fra å bli med over til Unibuss, håndteres av nåværende arbeidsgiver.

Hvilke kurs og intervjuer må man igjennom i Unibuss?

Når reservasjonsfristen går ut den 1.12.2029 (for ansatte i Norgesbuss) og den 15.12.19 (for ansatte i Vy Buss) vet vi hvem som blir med over til Unibuss.

Før oppstart vil førere gå igjennom språktester og kurs, eksempelvis:

  • Introduksjonskurs til Unibuss, inkludert rutiner og HMS
  • Intervju med gruppeleder, inkludert språktest og bestilling av uniform
  • Opplæring i buss, TaaS og anlegg
  • Elbussopplæring inkludert eco-kjøring
  • Kurs hos trafikkleder: Blir kjent med ruteområdet

 

Unibuss gjennomfører Yrkessjåførkompetanse (YSK) hvert 5. år internt

Må jeg ta norsktest når jeg begynner i Unibuss?

Det er ikke krav om test før virksomhetsoverdragelse, men ved oppstart er det et krav om norskspråklig nivå på A2. Etter seks måneder er det et krav om norskspråklig nivå på B1. Unibuss tilbyr språkkurs.

Får jeg med min ansiennitet til Unibuss?

Ja, det får du.

Hva slags lønnssystem har dere i Unibuss?

Unibuss bruker SAP lønnssystem, med Succsess Factors som støttesystem hvor de ansatte selv kan redigere deler av sin profil og finne informasjon og lønnsslipper. Ansatte har tilgang til dette gjennom mobil app, web og PC utplassert på arbeidsplassen.

Lønn utbetales i henhold til tariffavtalen, den 20. hver måned.

Når bli skiftplanen klar?

Skiftplan utarbeides nærmere oppstart og blir utarbeidet i samarbeid med de ansattes representanter.

Hva kommer til å skje med hybelhuset på Furubakken?

Unibuss skal ta en beslutning om hybelhuset på Furubakken i august. Mer informasjon om dette gis på informasjonsmøtene den 14. og 15. august 2019.